Geldt de informatieplicht energiebesparing ook voor jouw bedrijf?

Hoera, de overheid heeft een nieuwe wet bedacht! Niet leuk, wel belangrijk. Verbruikt jouw bedrijf  (Wet milieubeheer-inrichting) per jaar 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas? Dan ben je op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht.

Per 1 juli 2019 is er ook de informatieplicht energiebesparing. Dit betekent dat je uiterlijk 1 juli 2019 per Wet milieubeheer-inrichting moest rapporteren welke energiebesparende maatregelen je hebt uitgevoerd. Dat doe je in eLoket van RVO. Nog niet gerapporteerd? Controleer of u een informatieplicht heeft en rapporteer alsnog.

Technische analyses | marktkennis | creëren van schaalvoordeel

Introductie informatieplicht energiebesparing

Vanaf 1 juli 2019 wordt de Wet milieubeheer uitgebreid. Op die dag moeten ongeveer 50.000 bedrijven en instellingen de door hen genomen energiebesparende maatregelen hebben gerapporteerd. Dat doen ze in eLoket van RVO.nl. Dit is de informatieplicht energiebesparing. Deze informatieplicht geldt bij een jaarlijks energieverbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas of aardgas-equivalent.

1. Hoe kom je de informatieplicht na?

Bepaal eerst of jouw bedrijf een informatieplicht én energiebesparingsplicht heeft. Dat doe je met behulp van het Stappenplan Informatieplicht Energiebesparing. Je hebt daarvoor het elektriciteits- en aardgasverbruik nodig, dit staat op de laatste jaarrekening van de energieleverancier. Het gaat om het totale energieverbruik, zelf opgewekte en zelf verbruikte hernieuwbare energie, zoals zonne-energie of windenergie, mag hier niet van worden afgetrokken.

2. Je hebt een energiebesparingsplicht, en nu?

  1. Bepaal met het stappenplan welke Erkende Maatregelenlijst (EML) voor jouw bedrijfstak geldt en wat de lijst op hoofdlijnen inhoudt. Dit stappenplan is een hulpmiddel, het rapporteren gebeurd in eLoket.
  2. Schaf een eHerkenningsmiddel niveau 2+ of hoger aan met machtiging RVO-diensten niveau eH 2+.
  3. Doorloop de complete Erkende Maatregelenlijst van de bedrijfstak op de door jouw uitgevoerde energiebesparende maatregelen. Is er voor jouw Wm-inrichting geen EML? Zet dan zelf op de rij welke energiebesparende maatregelen je voor uwdeWm-inrichting hebt uitgevoerd.
  4. Bekijk voordat je gaat rapporteren de instructiefilm over eLoket informatieplicht en gebruik de handleiding.

3. Wat kan je na de rapportage verwachten

Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de wettelijke energiebesparingsplicht én informatieplicht. Dat is in feite de gemeente waarbinnen jouw bedrijf / Wm-inrichting is gevestigd. Het toezicht kan ook gedelegeerd worden aan de omgevingsdienst. Dit geldt ook voor de provincie.

De gemeenten en omgevingsdiensten halen de ingediende rapportages op uit eLoket en gebruiken de informatie om te controleren of alle bedrijven uit hun gemeente hebben gerapporteerd. Daarnaast controleren ze of de bedrijven en instellingen die gerapporteerd hebben, voldoen aan de energiebesparingsplicht.

Als je gerapporteerd hebt, kan de gemeente of omgevingsdienst aanvullende vragen over jouw rapportage hebben of een controlebezoek uitvoeren. Als je nog niet hebt gerapporteerd in eLoket, kan het bevoegd gezag handhavend optreden. Dat kan financiële gevolgen voor u hebben in de vorm van een dwangsom.

4. Onze specialisten helpen je graag

Jij bent bezig met je core business en zit waarschijnlijk niet te wachten op deze energiebesparingsplicht. Wij helpen jou hier graag bij.

95% kans dat wij de energiekosten van jouw business omlaag brengen. Benieuwd hoe?

PERSOONLIJK ADVIES


Wij benaderen jou proactief als wij gunstige inkoopmomenten op de markt signaleren om zo op het juiste moment in te kopen. Op deze manier hoef jij je geen zorgen te maken over de energiezaken.

DAGTARIEVEN


Met de tarieven op de dagmarkt betaal je elk uur van de dag de actuele dagprijs. Dit biedt maximale flexibiliteit, alleen de toekomstige prijzen zijn onzeker. Bij een contra verbruiksprofiel kan dit product interessant zijn.

SNELLE COMMUNICATIE


Uit ervaring weten wij dat klanten een snelle en duidelijke manier van communiceren ontzettend op prijs stellen. Wij als ondernemers zijn daarom, net als jij, altijd goed en snel te bereiken.

VASTE TARIEVEN


Bij het signaleren van een gunstig inkoopmoment worden er grote hoeveelheden gas en stroom ingekocht. Het inkoopmoment en het gecreëerde schaalvoordeel zorgen voor structureel lagere vaste energietarieven.

In een persoonlijk gesprek bespreken wij de energiemarkt

Een nieuwe klant is belangrijk, maar een klant behouden is nog veel belangrijker.

Wij begrijpen als geen ander de waarde van een lange termijn relatie. Ons doel is om het inkoopnetwerk met solide MKB bedrijven uit te breiden om zo ook op lange termijn de energietarieven laag te houden. Meer aansluitingen betekent lagere energietarieven. Dat gaat alleen als wij de service en het voordeel wat wij vooraf beloven ook waar kunnen maken.

Wat wij voor jou kunnen betekenen?

Beursanalyses | Zekerheid | Bespaarrapport | Advies over inkoopmoment | Energiemonitor | Vast aanspreekpunt